XS 127 Rhino (رینو )

ام دی اف راینو با رنگ خاکستری گرم دارای طیف هایی از رنگ قهوه ای است. و ام دی اف هایی با رنگ گرم همچون زرد  XS113، پینک آنتیک XS116 و  و طرح های چوب اکسترا رویسا مانند اسپریت X11 مکمل راینو می باشند.

این رنگ برای طراحان برتر یک گزینه همیشگی است و آنها همیشه از همه کاره بودن و پیچیدگی آن بهره برده اند ، لذا این محصول بسیار محبوب است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا