XS105 Silver 10 (سیلور ۱۰ )

سیلور ام دی اف بی نظیر دهه جاری است. یکی از دکورهای مدرن ، این ام دی اف ظرافت بالایی داشته و تقریبا با تمام دکورهای سالید و بعضی از دکورهای طیف خاکستری اکسترا رویسا مانند اسپریت X11 قابل تلفیق است.
چنانچه در مجاورت رنگ های مختلف قرار گیرد می تواند طرحی گرم یا سرد برای فضا به ارمغان بیاورد و احساسات بسیار متفاوت ایجاد کند که تأثیر زیادی بر حال و هوای یک اتاق دارد.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا