XP23 Canadian Oak 7 (کندین اوک ۷ )

اوک کانادایی، الهام بخش تازه‌ای از طرح‌های چوب کلاسیک است. این دکور، طرحی از روکش بلوط کانادایی، رگ راستها را به خوبی نمایش می‌گذارد. منافذ ظریف که به همراهِ رگ‌راستها با فاصله بسیار نزدیک در کنار هم قرار گرفته‌اند گویا حیات را به آن بخشیده اند و ظاهری مدرن و امروزی را به چشم بیننده می نمایانند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا