XP14 Winchester 3 (وینچستر ۳ )

خطوط رشدِ منظم به همراه بافتِ الیاف مانندِ دکور وینچستر، بیش از پیش زیبایی این دکورِ برگرفته از درخت کاج را به تصویر می‌کشد. طرح چوبِ دکور وینچستر به خوبی در فضاهای کوچکِ مخصوص طراحی های مدرن پاسخگوی سلیقه و نیاز مخاطبان است. اما به همان اندازه در محیط‌های بزرگ و دلباز با طیف رنگ گرم و دلپذیر، جلوه خاصی ایجاد می‌کند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا