ورق بزرگ ام دی اف

گروه صنعتی افرا چوب سبز ایرانیان، ام دی اف اکسترا به عنوان تولید کنند ام دی اف ورق بزرگ قصد فروش مستقیم آنرا در سایت فروشگاهی خود به آدرس :

shop.xtrawood.com

دارد.