عضو یک تیم فوق العاده باشید

ما در خانواده بزرگ اکسترا همواره از استخدام و همکاری با دانش آموختگان دانشگاههای برتر، متخصصین، نخبگان، افراد مصمم و باانگیزه استقبال می کنیم. اینجا همیشه برای افراد اثرگذار فرصت همکاری وجود دارد.

1- مشخصات فردی:

2- مشخصات تحصیلی و شغلی:


پاره وقتتمام وقت
Please prove you are human by selecting the Flag.

اترك تعليقاً