XS120 White 02 (سفید )

خالص، پیچیده، بی نظیر و لطیف
ام دی اف رنگ سفید احساس آزادی و در عین حال پیچیدگی همراه با بی نظمی بی نظیر ایجاد می کند.
علت پیچیدگی رنگ سفید این است که می تواند بعد از ترکیب با ام دی اف های دیگر مثل پینک XS106 و XS116، آبی XS111 و XS110 یا زرد XS113 کمی متمایل به این رنگ ها شود.
و چقدر زیباست این معجزه دکور سفید که دیگر رنگ ها را این چنین دلنشین می کند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا