XP54-Nancy Elm-3 (نانسی الم ۳ )

خطوط رشد پیوسته، نقوش برجسته و الیاف ظریف چوب، همگی در نانسی الم کنار هم قرار دارند و این دکورِ حاصل از درخت نارون را به گزینه‌ای مناسب برای مبلمان تبدیل کرده‌اند. رد پای زیرکانه ای از تغییر رنگ و رنگ رفتگی، اثر هارمونیک این طرح را بیشتر کرده و نمایی طبیعی تر و زیباتر را به تصویر کلی بخشیده است.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا