X37 Minnesota ( مینسوتا )

معماری هنرمندانه این دکور، دو بخش مجزا و متفاوت در این طرح به وجود آورده است. منافذ درختان تا حد زیادی بی‌نقص نمایش داده است و همچنین اشکال کوچک گنبد مانند به همراه گره‌های درختان تنوع و گوناگونی ویژه‌ای ایجاد کرده‌اند.

مشاهده پروژه های اجرا شده با محصولات اکسترا